Author Archives: Praksis_y

. Psykologiske tests af unge & voksne . Konsulentbistand ved anbringelser af børn & unge . Udredning & udviklingssamtaler med unge og voksne . Efterværn, udslusning og mentorordning for anbragte . Medarbejdersupervision . Ledersparring & Coaching . Konfliktmægling