. Psykologiske tests af unge & voksne
. Konsulentbistand ved anbringelser af børn & unge
. Udredning & udviklingssamtaler med unge og voksne
. Efterværn, udslusning og mentorordning for anbragte
. Medarbejdersupervision
. Ledersparring & Coaching
. Konfliktmægling