Interessefelter

Rettet mod familier

. Psykologiske tests
. Psykodynamiske samtaler på gruppe, eller individniveau
. Støtteforanstaltninger før, under og efter et anbringelsesforløb
. Bisidder ved anbringelser
. Forældrekompetenceundersøgelser
. Konflikthåndtering & Konfliktmægler

Rettet mod de unge

. Psykologiske test
. Observationer og udredninger
. Adfærdsregulerende- og identitetskabende terapeutisk forløb
. Individuelle udviklingssamtaler
. Støtteforanstaltninger ved anbringelser
. Etablering af aflastning, efterværn og udslusning

Rettet mod professionelle

. Sparringspartner for ledere
. Supervision – i grupper, eller individuelt
. Konsulentbistand ved medarbejderansættelser
. Udviklingssamtaler med medarbejdere
. Supervision af pleje- og støttefamilier
. Generelle ad. hoc. opgaver ifm anbringelser & behandlingsforløb